23-24-25-26 febrer 2014
Drassanes Reials, Museu Marítim de Barcelona
ca es en
 
  Com Arribar
 

Les pàgines contingudes en el portal tenen per objecte facilitar el coneixement pel públic en general d'EXCELLENCE LIFE de l'activitat que realitza i del servei que presta, EXCELLENCE LIFE es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, amb o sense comunicació prèvia, la informació continguda a la web o la configuració o presentació d'aquesta.

La utilització de la web li atribueix la condició d'usuari de la web i implica la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals publicades per EXCELLENCE LIFE.

L'accés als continguts d'aquesta web és de caràcter gratuït per tots els usuaris. L'usuari està autoritzat per visualitzar tota la informació continguda en el portal, així com per efectuar reproduccions privades del mateix, sempre que les mateixes siguin per un ús exclusiu i es facin respectant la legalitat.

Tots els continguts del lloc web (incloent textos, gràfics, logotips, marques, botoneres, imatges i software, dissenys i codis en els diversos llenguatges, etc.) són propietat d'EXCELLENCE LIFE o dels seus proveïdors/expositors de continguts, i estan protegits per la normativa de propietat industrial i intel·lectual.

En cap cas l'accés a la web implica cap tipus de renúncia, transmició o cessió total o parcial dels esmentats drets de visualitzar i de realitzar còpies per a un us personal i exclusiu de l'usuari, d'acord amb els principis de bona fe i de la legislació aplicable.

EXCELLENCE LIFE no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web, dels seus serveis i dels seus continguts; si fos raonablement possible, EXCELLENCE LIFE avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos.

EXCELLENCE LIFE exclou la responsabilitat pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat de la web de qualsevol dels seus serveis o pels errors en l'accés a les diverses pàgines web o aquelles des de les que es presten determinats serveis.

EXCELLENCE LIFE exclou la responsabilitat pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a l'existència de virus en els serveis prestats a tercers a través del portal, causant alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

El lloc web pot contenir enllaços cap a altres llocs web que es posen a disposició dels usuaris amb l'únic objectiu de facilitar als usuaris la cerca i accés a la informació, continguts i serveis d'internet.

EXCELLENCE LIFE no gestiona ni controla els esmentats llocs web, ni tampoc els promociona, recomana o avala, pel que declina tota responsabilitat directa o subsidiària sobre els mateixos.

Els continguts de tot tipus inclosos als llocs web són proporcionats de bona fe per EXCELLENCE LIFE. La fira no garantitza la total exactitut, veracitat, exhaustivitat o actualització de les dades o textos disponibles malgrat emprar tots els seus esforços perquè així sigui.

Tampoc garantitza la licitud, fiabilitat i utilitat del portal o dels seus serveis per cap activitat en particular o la idoneïtat dels continguts inclosos a les pàgines web del mateix per a fins particulars, pel que tant l'accés a les pàgines web, com l'ús de la informació, continguts i serveis es realitza sota la única i exclusiva responsabilitat de l'usuari, de manera que EXCELLENCE LIFE no respondrà dels danys que resultin de l'accés o de l'ús dels serveis de la web. De la mateixa manera, EXCELLENCE LIFE no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi per mitjà dels serveis de la web.

1er Aquest portal ha estat creat i és mantingut a instàncies de LUXURY EVENTS DL. Aquesta empresa és propietària del nom del domini que a ell condueix.
Essent el seu domicili social: c/ Balmes 184, 1º 3ª, 08006 Barcelona

2on L'empresa LUXURY EVENTS DL, disposa de CIF:

3er Els usuaris del present portal podran establir una comunicació directa i efectiva amb l'empresa mitjançant comunicació escrita tramesa al domicili indicat en el punt 1er dels que composen l'Avís Legal.

Copyright 2013 EXCELLENCE LIFE. Prohibida la seva reproducció total o parcial tots els Drets Reservats.